Djelatnosti

Pregled ustroja djelatnosti po uredima

Centar za socijalnu skrb Slatina

PRIJEMNI URED

  • Uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba korisnika, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
  • Korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.
    Poslove prijemnog ureda obavlja: Mila Ostojić, dipl. soc. rad.

STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

Aktivnosti

Ovdje možete pročitati sve važne obavijesti i aktualna zbivanja vezana za Centar za socijalnu skrb Slatina.

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Centar za socijalnu skrb Slatina, Vladimira Nazora 5/1, Slatina, kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Vizija i misija

VIZIJA

Postati moderna javna ustanova, pristupačna krajnjem korisniku, sa stručnim djelatnicima koji se kontinuirano educiraju i usavršavaju (profesionalno), a u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika u lokalnoj zajednici. Vrijednosti na kojima se temelji djelatnost CZSS Slatina su pravičnost, pravovremenost, poštivanje ljudskih prava, uvažavanje, razumijevanje, povjerenje, zabrana diskriminacije te čuvanje profesionalne tajne.