JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu skrb Slatina

Na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), te čl. 41. Statuta Centra za socijalnu skrb Slatina, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Slatina na temelju svoje Odluke KLASA: 112-01/20-01/13, URBROJ: 2166-19-01/1-20-1 od 24.11.2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu skrb Slatina

Natječaj za ravnatelja – dokumentacija