Kontakt

Centar za socijalnu skrb Slatina

Adresa

Vladimira Nazora 5, 33520 Slatina

Kontakt

Tel: 033/551-158, 033/401-385
Fax: 033/401-385
E-mail: czss.slatina@gmail.com

Razne informacije

Ravnateljica:

Ljiljana Randelj, dipl. soc. radnica

033/553-342

Službenik za informiranje:

Slaven Služek, mag.iur.
033 551 158
slaven.sluzek@socskrb.hr i  czss.slatina@gmail.com

RADNO VRIJEME
SVAKOG RADN0G DANA OD 7 DO 15

RAD SA STRANKAMA
SVAKOG RADNOG DANA OD 8 DO 12