Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave – službenog vozila u Centru...

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB S L A T I N A Klasa:     406-01/21-02/3 Urbroj:   2166-19-01/1-21-08 U Slatini, 23.8.2021. Na temelju članka 39.  Statuta Centra za socijalnu skrb Slatina i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Centru za...

Obavijest o izboru kandidata po natječaju pravnik Orahovica

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15), Centar za socijalnu skrb Slatina izdaje OBAVIJEST o izboru kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj...

Obavijest o provođenju testiranja

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju, te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 18. lipnja 2021. godine u Narodnim novinama RH broj 67/2021, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,...

Pozivu na dostavu ponude za nabavu osobnog automobila

Dokumentacija: Poziv na dostavu ponude Prilog 2 - Ponudbeni list Prilog 3 - Troškovnik Prilog 4 - Tehničke specifikacije
Skip to content