Odjel za djecu, mladež i obitelj

Poslove obavljaju:

Kristina Ivanac, mag. soc. rada
Suzana Obradović, mag. soc. rada
Željko Perić, prof. psihologije
Slaven Služek, mag. iur.
Jasenka Vukelić, dipl.pravnica