Prijemni ured

Uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba korisnika, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.

Poslove prijemnog ureda obavlja: Mila Ostojić, dipl. soc. rad.