Razumijevanje potreba

Korisnik ostvaruje prava u sustavu socijalne skrbi u skladu s individualnim potrebama, uz aktivno sudjelovanje u procjeni stanja i odlučivanje o korištenju usluga uz pravodobno informiranje i podršku za donošenje odluka.